Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών και Δικτύων