Νέστορας Χουλιάρας

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nchouliaras@uniwa.gr

Σύντομο βιογραφικό

Ο Νέστορας Χουλιάρας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Η/Υ Συστημάτων από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Ασφάλεια Συστήματος) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2020 εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα συστήματα Cyber Ranges υπό την επίβλεψη της επίκουρης καθηγητής Ιωάννας Καντζαβέλου. Εργάζεται από το 2017 στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Έχει 18 χρόνια εμπειρίας στις ΤΠΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στις Τηλεπικοινωνίες, στον χώρο της Υγείας και στον Ασφαλιστικό τομέα. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κυβερνοασφαλεια και τα cyber ranges. Έχει δημοσιεύσει σε 2 συνέδρια και 2 περιοδικά. Συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα H2020 (Concordia). Κατέχει Πιστοποιήσεις ως Lead Auditor ISO 27001, MCSE, MCSA, MCP, MCS Server Virtualization με Hyper-V και System Center, CCNA R&S.

Publications in international scientific journals

Nestoras Chouliaras, George Kittes, Ioanna Kantzavelou, Leandros Maglaras, Grammati Pantziou, Mohamed A. Ferrag, “Cyber Ranges and TestBeds for Education, Training and Research”, MDPI Applied Sciences, February 2021 (IF: 2.474)

Dharmesh Faquir, Nestoras Chouliaras, Vlachou Sofia, Kalopoulou Olga, Leandros Maglaras, “Cybersecurity in Smart Grids, Challenges and Solutions”, AIMS Electronics and Electrical Journal, January 2021, DOI: 10.3934/electreng2021001

Articles in international conference proceedings

Leandros Maglaras, George Drivas, Nestoras Chouliaras, Eerke Boiten, Costas Lambrinoudakis, Sotiris Ioannidis, “Cybersecurity in the Era of Digital Transformation: The case of Greece”, IEEE international Conference on Internet of Things and Intelligent Applications (ITIA2020) , 27-29 November, 2020, Zhenjiang, China, DOI:10.1109/ITIA50152.2020.9312297

Dimitrios Tsiostas, George Kittes, Nestoras Chouliaras, Ioanna Kantzavelou, Leandros Maglaras, Christos Douligeris and Vasileios Vlachos, “The insider threat: Reasons, Effects and Mitigation Techniques”, 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020), Athens, Greece, November 20th-22nd, 2020, DOI: 10.1145/3437120.3437336

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nchouliaras@uniwa.gr Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=P8B2lPcAAAAJ&hl=el