Ερευνητική Μονάδα Α: Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Υπολογισμού