Δημοσιεύσεις 2015

Βιβλία

 

 1. C. Zaroliagis, G. Pantziou, S. Kontogiannis (Editors), “Algorithms, Probability, Networks, and Games”, Lecture Notes in Computer Science Vol. 9295, pp. 281-307, ISBN 978-3-319-24023-7, Springer 2015.

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους

 

 1. D. Gavalas, V. Kasapakis, C. Konstantopoulos, G. Pantziou, N. Vathis, C. Zaroliagis, “The eCOMPASS Multimodal Tourist Tour Planner”, Expert Systems With Applications Journal, Elsevier Science, 42(21), pp. 7303-7316, November 2015.

 2. A. Dasios, D. Gavalas, G. Pantziou, and C. Konstantopoulos, “Hands-on Experiences in Deploying Cost-Effective Ambient-Assisted Living Systems”, Sensors Journal, MDPI, 15(6), pp. 14487-14512, 2015. http://www.mdpi.com/1424-8220/15/6/14487

 3. D. Gavalas C. Konstantopoulos, K. MastakasG. Pantziou, and N. Vathis, Approximation Algorithms for the Arc Orienteering Problem”, Information Processing Letters Journal, Elsevier, 115(2): 313-315, 2015.

 4. D. Gavalas, C. Konstantopoulos, K. Mastakas, G. Pantziou, and N. Vathis, “Heuristics for the time dependent team orienteering problem: Application to tourist route planning”, Computers and Operations Research Journal, Elsevier, 62, pp. 36-50, 2015. URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054815000817

 5. C. Konstantopoulos, B. MamalisG. Pantziou, and V. Thanasias, “An Image Processing Inspired Mobile Sink Solution for Energy Efficient Data Gathering in Wireless Sensor Networks”, Wireless Networks, Springer, Vol. 21:1 (2015), pp. 227-249.

 6. I. Chatzigiannakis, D. Fotakis, S. Kontogiannis, O. Michail, S. Nikoletseas, G. Pantziou and C. Zaroliagis, “A Glimpse at Paul G. Spirakis”, in “Algorithms, Probability, Networks, and Games”, Lecture Notes in Computer Science Vol. 9295, pp. 3-24, ISBN 978-3-319-24023-7, Springer 2015.

 7. B. Mamalis and G. Pantziou, “Advances in the Parallelization of the Simplex Method”, in “Algorithms, Probability, Networks, and Games”, Lecture Notes in Computer Science Vol. 9295, pp. 281-307, ISBN 978-3-319-24023-7, Springer 2015.

 8. C. Skourlas and P. Belsis, “Learner Profiles and the process of learning in the higher Educational Context”, International Journal of Integrated Information Management Vol.2,Issue 1, pp. 21-27, 2015,

 9. P. Belsis and C. Skourlas, “ Distributed processing for knowledge management in cooperative e-Government Administration Projects”, International Journal of Integrated Information Management Vol.2,Issue 1, pp. 1-7, 2015.

 10. D. Kehagias and D. Nini, “Home Automation Based on an Android and a Web Application Using Raspberry Pi”, American Journal of Mobile Systems, Applications and Services, Vol. 1, No. 3, pp. 174-181, Dec. 2015.

 11. Ettabib, M.A., Xu, L., Bogris, A., Kapsalis, A., Belal, M., Lorent, E., Labeye, P., Nicoletti, S., Hammani, K., Syvridis, D. and Shepherd, D.P., 2015. Broadband telecom to mid-infrared supercontinuum generation in a dispersion-engineered silicon germanium waveguide. Optics letters, 40(17), pp.4118-4121.

 12. Juretzka, Carsten, Hercules Simos, Adonis Bogris, Dimitris Syvridis, Wolfgang Elsäßer, and Mathieu Carras. “Intensity noise properties of midinfrared injection locked quantum cascade lasers: II. Experiments.” IEEE Journal of Quantum Electronics 51, no. 1 (2015): 1-8.

 13. Mesaritakis, Charis, Adonis Bogris, Alexandros Kapsalis, and Dimitris Syvridis. “High-speed all-optical pattern recognition of dispersive Fourier images through a photonic reservoir computing subsystem.” Optics letters 40, no. 14 (2015): 3416-3419.

 14. Nikas, Thomas, Adonis Bogris, and Dimitris Syvridis. “Two-mode injection-locked FP laser receiver: a regenerator for long-distance stable fiber delivery of radio-frequency standards.” Optics letters 40, no. 6 (2015): 886-889.

 15. Xydas, Yannis, Constantinos Ressopoulos, and Adonis Bogris. “Numerical analysis of 50Gbaud homodyne coherent receivers relying on line-coding and injection locking in lasers.” Optical Fiber Technology 26 (2015): 184-189.

 16. P. Karkazis, P. Trakadas, Th. Zahariadis, I. Chatzigiannakis, M. Dohler, A. Vitaletti, A. Antoniou, H. C. Leligou, L. Sarakis, “Resource and Service Virtualisation in M2M and IoT Platforms”, International Journal of Intelligent Engineering Informatics, Inderscience Publishers, Vol. 3, 2015, pp. 205-224

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 

 1. A. Dasios, D. Gavalas, G. Pantziou and C. Konstantopoulos, “Wireless Sensor Network Deployment for Remote Elderly Care Monitoring” in the Proc. of the 8th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2015),  ACM International Conference Proceedings Series, Corfu, Greece, July 2015.

 2. D. Gavalas, I. Venetis, C. Konstantopoulos, G. Pantziou, “An Iterated Local Search Approach for Multiple Itinerary Planning in Mobile Agent-Based Sensor Fusion”, to appear in the Proc. of the 11th IEEE MSN 2015, December 16-18, Shenzhen, China, pp. 1-7, 2015.

 3. D. Kehagias and D. Nini. “Android Based Home Automation Using Raspberry Pi”, In Proceedings of International Conference Science in technology 2015 (SCinTE 2015), Athens Greece, Nov. 5-7, 2015.

 4. G. Pantziou, C. Konstantopoulos, D. Gavalas, N. Vathis, and V. Nakos, “An energy efficient protocol for data gathering in wireless sensor networks using mobile sinks”, in the Proc. of SCinTE 2015, November 5-7, Athens, Greece, 2015.

 5. C. Konstantopoulos, N. Vathis, G. Pantziou and D. Gavalas, “Efficient Delay-constrained Data Collection in Wireless Sensor Networks using Mobile Sinks”, in Proc. of the 8th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC’2015), Munich, Germany, October 5-7, pp. 1-8, 2015.

 6. A. Veneti, C. Konstantopoulos, and G. Pantziou, “Continuous and discrete time label setting algorithms for the time dependent bi-criteria shortest path problem,” in the Proc. of the INFORMS: Computing Society Conference, Operations Research and Computing: Algorithms and Software for Analytics, pp. 62–73, 2015.

 7. A. Veneti, C. Konstantopoulos, and G. Pantziou, “An evolutionary approach to multi-objective ship weather routing” in the Proc. of the International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015), Corfu Greece, July 2015.

 8. A. Kampouraki , D. Vassis, P. Belsis and C. Skourlas, “Helping visually impaired people use smart phones in education: content retrieval with fingerprint identification”. Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015), pp. 342-347, ACM Press.

 9. A. Tsolakidis, P. Belsis, and C. Skourlas, “Developing a framework for transferring knowledge among the researchers of research teams”, International Conference ‘Science in Technology’ SCinTE 2015, Athens, Greece.

 10. P. Belsis , A. Christopoulou, C. Skourlas, and A.Tsolakidis, “A framework for Communities of Practice in Radiotherapy”, 5th IC-ININFO, September 21-24, 2015 Mykonos Island, Greece.

 11. C. Skourlas, A. Tsolakidis, E. Galiotou, N. Karanikolas, P. Belsis, D. Vassis, and A. Kampouraki , “Retrieval and Dissemination of Information in Distributed and Wireless Environments”, 5th IC-ININFO, September 21-24, 2015 Mykonos Island, Greece.

 12. Ettabib, Mohamed A., Lin Xu, Adonis Bogris, Alexandros Kapsalis, Mohammad Belal, Emerick Lorent, Pierre Labeye et al. “Telecom to Mid-Infrared Supercontinuum Generation in a Silicon Germanium Waveguide.” In Optical Fiber Communication Conference, pp. Tu2C-5. Optical Society of America, 2015.

 13. Kapsalis, A., C. Mesaritakis, A. Bogris, and D. Syvridis. “Converting mid-infrared signals to near-infrared through optomechanical transduction.” In SPIE OPTO, pp. 93700T-93700T. International Society for Optics and Photonics, 2015.

 14. Ettabib, Mohamed A., Victor Rancaño, Francesca Parmigiani, Alexandros Kapsalis, Adonis Bogris, Kyle R. Bottrill, Mohammad Belal et al. “Polarization insensitive wavelength conversion of 40 Gb/s DPSK signals in a silicon germanium waveguide.” In Optical Fiber Communication Conference, pp. Tu2F-1. Optical Society of America, 2015.

 15. Bogris, A., C. Juretzka, H. Simos, D. Syvridis, E. Roditi, W. Elsäßer, and M. Carras. “Experimental investigation of intensity noise in injection locked mid-infrared quantum cascade lasers.” In SPIE OPTO, pp. 938210-938210. International Society for Optics and Photonics, 2015.

 16. Ettabib, Mohamed, Bottrill, Kyle, Parmigiani, Francesca, Kapsalis, A., Bogris, A., Brun, M., Labeye, P., Nicoletti, S., Hammani, K., Syvridis, D., Richardson, David and Petropoulos, Periklis (2015) PSA-based phase regeneration of dpsk signals in a silicon germanium waveguide. In, European Conference on Optical Communication (ECOC’15), Valencia, 27 Sep – 01 Oct 2015.

 17. Ettabib, M.A., Parmigiani, F., Kapsalis, A., Bogris, A., Brun, M., Labeye, P., Nicoletti, S., Hammani, K., Syvridis, D. and Petropoulos, P., 2015, May. Record phase sensitive extinction ratio in a silicon germanium waveguide. In CLEO: Science and Innovations (pp. STh1O-8). Optical Society of America.

 18. Bogris, A. “Optical phase processor with enhanced phase quantization properties for higher order modulation formats relying on phase sensitive amplification and limiting amplifiers.” The European Conference on Lasers and Electro-Optics. Optical Society of America, 2015.

 19. Mesaritakis, C., A. Bogris, and D. Syvridis. “All Optical Dual-Wavelength Switching and Injection-Locking of InAs/InGaAs Passively Mode Locked Quantum Dot Fabry-Perot Lasers.” The European Conference on Lasers and Electro-Optics. Optical Society of America, 2015.

 20. Nikas, T., A. Bogris, and D. Syvridis. “An Optical Regenerator for Long Distance Stable Fiber Delivery of Radio Frequency Standards Based on Two Mode Injection Locked Lasers.” The European Conference on Lasers and Electro-Optics. Optical Society of America, 2015.

 21. Kamalakis, Thomas, Panagiotis Kanakis, and Adonis Bogris. “Coherent optical wireless: realizing fiber-like connections out of thin air.” Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics. ACM, 2015.

 22. Bogris, Adonis, Costas Ressopoulos, Alexandros Kapsalis, and Yannis Xydas. “50 Gbaud homodyne coherent receivers relying on line-coding and injection locking in lasers: A potential low-cost modem for short reach optical networks.” In Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics, pp. 267-271. ACM, 2015.

 23. A Aravanis, P Karkazis, A Voulkidis, T Zahariadis ,“On the Minimization of the Energy Consumption in Federated Data Centers”, CN4IoT 2015, Oct 26-27, Rome, Italy.

 24. Koutsouras A., Kougioumoutzakis D., and Kantzavelou I. 2015. Assessment and security issues in cloud computing services. In Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI ’15), Karanikolas Nikitas N., Akoumianakis Demosthenes, Nikolaidou Mara, Vergados Dimitris, and Xenos Michalis (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 165-166. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2801948.2802030

 25. Petropoulos, P., Ettabib, M.A., Bottrill, K.R.H., Lacava, C., Parmigiani, F., Hammani, K., Brun, M., Labeye, P., Nicoletti, S., Bogris, A. and Kapsalis, A., 2015. Advanced nonlinear signal processing in silicon-based waveguides (invited talk).