Αλεξάνδρα Κωνσταντίνα Σινάνη

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας

Υποψήφια Διδάκτωρ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

asinani@uniwa.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Δεκεμβρίου 1990. Την περίοδο 2008-2014 ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Την περίοδο 2015-2017 εκπόνησε την μεταπτυχιακή της εργασία με θέμα «Μέτρηση μη-γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων διθειολενικών συμπλόκων Νικελίου μέσω της τεχνικής z-scan» στο «Εργαστήριο Ατομικής & Μοριακής Φυσικής» του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Από τον Ιούλιο του 2018 εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) και το εργαστήριο  Φωτονικής για Νανο-εφαρμογές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπό την επιβλέψη των Δρ. Ριζιώτη και Δρ. Μπόγρη.