Βασίλειος Γκάμας

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας

Μεταδιδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vgkamas@uniwa.gr

O Γκάμας Βασίλειος έλαβε το δίπλωμα από το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2004, και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού και διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2006 και 2015 αντίστοιχα. Από το 2006, εργάζεται στην διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Υπολογιστών «Διόφαντος» συμμετέχοντας σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών έργων στην περιοχή των δικτύων υψηλών ταχυτήτων, εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών υποδομών. Από το 2016, συνεργάζεται με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως επιστημονικός συνεργάτης.

Την περίοδο 2007-2011 και το 2013 είχε συνεργαστεί με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, διδάσκοντας ως εργαστηριακός συνεργάτης διάφορα μαθήματα στην περιοχή των ΤΠΕ. Έχει δημοσιεύσει 17 άρθρα στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων και περιοδικών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στην περιοχή των οπτικών δικτύων και κατανεμημένων συστημάτων.