Δημοσιεύσεις 2011

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους

 

 1. G. Pantziou, F. Makedon and P. Belsis, “Privacy and Security in Pervasive e-Health and Assistive Environments”, Editorial, Security and Communication Networks Journal (Wiley), Volume 4, Issue 11, pp. 1227-1229. November 2011.

 2. D. Gavalas, G. Pantziou, C. Konstantopoulos, “Mobility in wireless sensor networks”, Editorial, Computer Journal, Oxford University Press, Volume 54, Issue 12, pp. 1928-1930, November 2011.

 3. A. Mpitziopoulos, C. Konstantopoulos, D. Gavalas, G. Pantziou, “A Pervasive Assistive Environment for Visually Impaired People Using Wireless Sensor Network Infrastructure”, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier, Vol. 34, Issue 1, pp. 194-206, January 2011.

 4. I. MaglogiannisF. MakedonG. Pantziou and L. Baillie, “Pervasive Technologies and Assistive Environments: Social Impact, Financial, Government and Privacy Issues” Editorial, Universal Access in the Information Society Journal (UAIS), Springer, 10(2): 111-114, 2011.

 5. C. Kalloniatis, P. Belsis, S. Gritzalis, A soft computing approach for privacy requirements engineering: The PriS framework, Applied Soft Computing, Vol. 11, No. 7, pp. 4341‐4348, Elsevier, 2011.

 6. P. Belsis, D. Vassis, C. Skourlas, ʺIdentifying and Utilizing Secure paths in Ad‐hoc Assistive Medical Environmentsʺ in Wiley Security Communication Networks Journal, Volume 4, Issue 11, pp. 1231–1242, 2011.

 7. S. Mikroulis, S. Karabetsos, E. Pikasis, A. Nassiopoulos, A. Bogris and D. Syvridis, “Investigation on a microring laser coupled with phase-section bus waveguide as a tunable transmitter for application in future optical/wireless hybrid networks,” Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications, 9 (2011) 125-131.

 8. Stylianos Sygletos, Selwan K. Ibrahim, Ruwan Weerasuriya, Richard Phelan, L. Grüner Nielsen, A. Bogris, Dimitris Syvridis, James O’Gorman, and Andrew D. Ellis, “Phase synchronization scheme for a practical phase sensitive amplifier of ASK-NRZ signals,” Optics Express, Vol. 19, Issue 13, pp. 12384-12391 (2011).

 9. Joseph Kakande, Radan Slavík, Francesca Parmigiani, A. Bogris, Dimitris Syvridis, Lars Grüner-Nielsen, Richard Phelan, Periklis Petropoulos, David J. Richardson, “Multilevel quantization of optical phase in a novel coherent parametric mixer architecture,” Nature Photonics 5, 748–752 (2011).

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 

 1. D. Gavalas, M. Kenteris, C. Konstantopoulos, and G. Pantziou, “Personalized Routes for Mobile Tourism” in the Proc. of the 7th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob’2011), pp. 295-300, Oct. 10-12, 2011, Shanghai, China.

 2. P. Belsis and G. Pantziou, “Protecting Anonymity in Wireless Medical Monitoring Environments”, in the Proc. of the 4th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2011),  ACM International Conference Proceedings Series, ISBN: 978-1-4503-0772-7, ACM 2011.

 3. D. Gavalas, G. Pantziou, C. Konstantopoulos, Preface, Proceedings of the 2nd International Workshop on Mobility in Wireless Sensor Networks (MobiSensor’2011) in conjunction with the 7th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS ’11), Barcelona, Spain, June 29, 2011.

 4. B. Mamalis, G. Pantziou, G. Dimitropoulos, and D. Kremmydas, “Reexamining The Parallelization Schemes For Standard Full Tableau Simplex Method on Distributed Memory Environments”, in the Proceedings of the IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks (PDCN’2011), Feb 15- 17, pp.115-123, Innsbruck, Austria, 2011.

 5. Sgouropoulou C, Belsis P., Koutoumanos A., Design For All: Towards A Social Platform for Integrating Distributed Open-Access Repositories, PETRA 2011 4th International Conference on Pervasive Technologies related to Assistive Environments, June 2011, Crete, Greece, ACM Press.

 6. Joseph Kakande, A. Bogris, Radan Slavík, Francesca Parmigiani, Dimitris Syvridis, Periklis Petropoulos, and David J. Richardson, “QPSK Phase and Amplitude Regeneration at 56 Gbaud in a Novel Idler-Free Non-Degenerate Phase Sensitive Amplifier,” OFC/NFOEC 2011, Los Angeles, USA.

 7. Stylianos Sygletos, Selwan Ibrahim, Ruwan Weerasuriya, Richard Phelan, Lars Grüner-Nielsen, A. Bogris, James O’Gorman, Andrew Ellis, “Dual Pump Wave Generation from NRZ-ASK Signal Enabling a “Black-Box” Phase Sensitive Amplifier,” OFC/NFOEC 2011, Los Angeles, USA.

 8. Alexandros Fragkos, A. Bogris, Dimitris Syvridis, Richard Phelan, John O’Carroll, Brian Kelly, James O’Gorman, “Amplitude Regeneration of Phase Encoded Signals Using Injection Locking in Semiconductor Lasers,” OFC/NFOEC 2011, Los Angeles, USA.

 9. D. J. Richardson, R. Slavík, J. Kakande, F. Parmigiani, A. Bogris, D. Syvridis, and P. Petropoulos, “Phase-Encoded Signal Regeneration Exploiting Phase Sensitive Amplification,” invited paper, ECOC 2011, Geneva, Switzerland.

 10. Periklis Petropoulos, Joseph Kakande, Radan Slavík, Francesca Parmigiani, A. Bogris, Dimitris Syvridis, and David J. Richardson, “Phase regeneration of optical signals,” invited paper, International Conference on Information Photonics (IP), 2011 ICO, Ottawa.