Δημοσιεύσεις 2018

Βιβλία

 

 1. Karkazis, P, Leligou, HC, Trakadas, P, Vretos, N, Asteriadis, S, Daras, P and Staden, PJ, “Technologies Facilitating Smart Pedagogy”, book chapter in “Didactics of Smart Pedagogy Springer”, Springer, 2019, ISBN: 978-3-030-01551-0, DOI: 10.1007/978-3-030-01551-0.

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους

 

 1. Angelopoulos, D. Gavalas, C. Konstantopoulos, D. Kypriadis and G. Pantziou, “Incentivized Relocation in Vehicle Sharing Systems”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies Journal, Elsevier, Vol. 97, pp. 175-193, 2018.
 2. Gavalas, C. Konstantopoulos, K. Mastakas and G. Pantziou, “Efficient Cluster-based Heuristics for the Team Orienteering Problem with Time Windows”, Asia-Pacific Journal of Operational Research, to appear.
 3. Konstantopoulos, N. Vathis, G. Pantziou and D. Gavalas, “Employing Mobile Elements for Delay-Constrained Data Gathering in WSNs”, Computer Networks Journal, Elsevier, Vol. 135, pp. 108-131, 2018.
 4. Venetis, D. Gavalas, G. Pantziou and C. Konstantopoulos, “Mobile Agents-Based Data Aggregation in WSNs: Benchmarking Itinerary Planning Approaches”, Wireless Networks Journal, Springer, Vol. 24(6), pp. 2111-2132, 2018
 5. Chaintoutis, C., Shariati, B., Bogris, A., Dijk, P., Roeloffzen, C., Bourderionnet, J., … & Syvridis, D. (2018, August). Free Space Intra-Datacenter Interconnects Based on 2D Optical Beam Steering Enabled by Photonic Integrated Circuits. In Photonics (Vol. 5, No. 3, p. 21). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

 6. Dimitris Kehagias, “Using two Educational Simulator Tools for Computer Architecture Teaching and Learning Support”, International Journal of Computer Applications (IJCA), Vol. 180, No. 47, pp. 8-12, doi>10.5120/ijca2018917249, June 2018.

 7. Vretos, N., Daras, P., Asteriadis, S., Hortal, E., Ghaleb, E., Spyrou, E., Leligou, H.C., Karkazis, P., Trakadas, P., Assimakopoulos, K., “Exploiting sensing devices availability in AR/VR deployments to foster engagement,Virtual Reality Journal, Springer, July 2018, pp. 1-12, DOI 10.1007/s10055-018-0357-0.

 8. Panagiotis Karkazis, Panagiotis Balourdos, Georgios Pitsiakos, Konstantinos Asimakopoulos, Ioannis Saranteas, Thomais Spiliou and Dimitra Roussou, “Application of Educational Robotics on an Automated Water Management System.” IJSEUS 9.1 (2018): 25-36. Jun. 2018. doi:10.4018/IJSEUS.2018010103

 9. Bogris, “An All-Optical Buffer Based on Non-degenerate Phase Sensitive Parametric Amplification,” accepted for publication in IEEE JLT.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 

 1. Kypriadis, G. Pantziou, C. Konstantopoulos and D. Gavalas, “Minimum Walking Static Repositioning in Free-Floating Electric Car-Sharing Systems” in the Proc. of the 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, November 4-7, 2018, Maui, Hawaii, USA.
 2. Gavalas, K. Giannakopoulou, V. Kasapakis, D. Kehagias, C. Konstantopoulos, S. Kontogiannis, D. Kypriadis, G. Pantziou, A. Paraskevopoulos, C. Zaroliagis, “Renewable Mobility in Smart Cities: Cloud-Based Services”, in the Proc. of the 23th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2018), 8th International Workshop on Management of Cloud and Smart City Systems, June 25-28, Natal, Brazil, 2018.
 3. Lamy, M., Finot, C., Fatome, J., Weeber, J. C., Millot, G., Kuyken, B., … & Bogris, A. (2018, July). High speed optical transmission at 2 μm in subwavelength waveguides made of various materials. In Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics (pp. ITu4I-6). Optical Society of America.
 4. Shariati, B., Bogris, A., Dijk, P. V., Roeloffzen, C. G., Tomkos, I., & Syvridis, D. (2018, March). Free Space Intra-Datacenter Interconnection Utilizing 2D Optical Beam Steering. In Optical Fiber Communication Conference (pp. Tu2I-7). Optical Society of America.
 5. Bogris, T. Nikas, R. Slavik, “Towards One-way Fibre-based Frequency Dissemination Enabled by Phase Sensitive Amplification Receivers,” ECOC 2018, Tu3A.1
 6. Τ. Nikas, E. Pikasis, A. Bogris, D. Syvridis, “An Optoelectronic PLL Synthesizer with Optical Comb Reference,” ECOC 2018, Th2.47 poster.
 7. C. Chaidoutis, A. Bogris, D. Syvridis, “P-Torus: Torus-based Optical Packet Switching Architecture for intra-Data Centre Networks,” Photonics in Switching and Computing, 2018
 8. Panagiotis Trakadas, Panagiotis Karkazis, Helen-Catherine Leligou, Theodore Zahariadis, Andreas Papadakis, Wouter Tavernier, Thomas Soenen, Steven van Rossem, “Scalable Monitoring for Multiple Virtualized Infrastructures for 5G Services” ICN2018, April 22-26, Athens, Greece.

 9. Kontogeorgis D., Limniotis K., and Kantzavelou I. 2018. An Evaluation of the HTTPS adoption in websites in Greece – Estimating the users awareness. 22th Panhellenic Conference on Informatics (PCI ’18), (accepted).