Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας

Λέκτορας εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kmavrom@uniwa.gr

Ο Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης είναι Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’ Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1992. Το 1998 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ’ Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στο τομέα της Πληροφορικής. Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από την ίδια σχολή του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια . Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΜΠ σε πλήθος projects με αντικείμενο τις Τηλεπικοινωνίες, τα Δίκτυα Υπολογιστών, την Πληροφορική κτλ.  Εργάστηκε ως Επιστημονικός/Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά από το 1996. Επίσης έχει εργαστεί ως Επιβλέπων Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων στην Cosmote σε θέματα σχεδιασμού δικτύου μετάδοσης GSM, και εισαγωγής νέων τεχνολογιών.