Χριστίνα Γεωργουλάκη

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

cgeorg@uniwa.gr

Σύντομο Βιογραφικό

 

Η Χριστίνα Γεωργουλάκη είναι ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Πτυχίο Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και Ραδιολογία  και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1990, 1993 και 1999, αντίστοιχα. Η διδακτορική της διατριβή έχει αντικείμενο μελέτης τις Αποτελεσματικές τεχνικές επεξεργασίας σήματος και αναγνώρισης προτύπων για τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Έχει δημοσιεύσει 34 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν  την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Nευρωνικά Δίκτυα, Οπτικές Επικοινωνίες.