Αντώνιος Μπόγρης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου

qode interactive strata

Ερευνητική Μονάδα Β: Ευρυζωνικών Επικοινωνιών και Δικτύων

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

abogris@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 2105385828

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://pdsn.uniwa.gr/adonis-bogris/

Διεύθυνση Γραφείου

Κ16.116

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και Ραδιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999.
  • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Περιλαμβάνουν υψίρρυθμα συστήματα οπτικών επικοινωνιών και δικτύων, αμιγώς οπτική επεξεργασία σήματος σε δικτυακούς κόμβους, ασφάλεια δικτύων στο φυσικό επίπεδο, μη-γραμμικά φαινόμενα σε φωτονικούς κυματοδηγούς.

Διδασκαλία:
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Σύντομο Βιογραφικό:

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 1975. Την περίδο 2000-2005 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Συμβολή στη μελέτη διατάξεων αμιγώς οπτικής επεξεργασίας σήματος για ευρυζωνικά οπτικά δίκτυα» στο εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δ. Συβρίδη. Από το 2000 συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα στο εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών. Eργάστηκε ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και του Πεκίνου 2008. Την περίοδο 2005-2010 δίδαξε ως επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης μαθήματα δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών δεδομένων στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών. Την ίδια περίοδο δίδαξε στα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μαθήματα Δικτύων Οπτικών Επικοινωνιών. Από το Σεπτέμβρη του 2010 είναι μέλος ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών όπου τώρα υπηρετεί στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. ‘Εχει συμμετάσχει στη συγγραφή 130 και πλέον δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια καταγράφοντας χίλιες και πλέον ετερο-αναφορές στο ερευνητικό του έργο. Έχει συμμετάσχει στην τεχνική επιτροπή σημαντικών συνεδρίων του οργανισμού IEEE και διατελεί κριτής έγκυρων περιοδικών των οργανισμών IEEE, OSA, Elsevier.