Νικόλαος Βάθης

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Α: Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Υπολογισμού

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nvathis@uniwa.gr

Short CV 

Nikolaos Vathis received his MEng from the School of Electrical and Computer Engineering in the National Technical University of Athens. He is currently a PhD student at the Department of Informatics and Computer Engineering in the University of West Attica. His research interests focus on Optimization, Heuristic Algorithm Design and the Orienteering Problem. 

https://scholar.google.gr/citations?user=cWL4Rf8AAAAJ&hl=en