Δημήτριος Ι. Κεχαγιάς

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Α: Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Υπολογισμού

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dkehayas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385807 (fax: +30 210-5910975)

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/dkehayas/

Διεύθυνση Γραφείου

Κ16.116, Κτήριο Πληροφορικής

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2006.
  • Master, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Concordia, Μόντρεαλ, Καναδάς, 1983.
  • Bachelor, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Concordia, Μόντρεαλ, Καναδάς, 1981.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Συστοιχίες Υπολογιστών (Cluster Computers), Δίκτυα Διασύνδεσης, Εφαρμογές Μικροεπεξεργαστών.

Διδασκαλία:
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Δημήτρης Κεχαγιάς γεννήθηκε στη Σάμο. Από το 1981 έως το 1983 εργάστηκε ως ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Concordia και από το 1984 εργάζεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Σήμερα βρίσκεται στη βαθμίδα του τακτικού Καθηγητή.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Natural Sciences and Engineering Research Council του Καναδά και το Ελληνικό Δημόσιο.

Έχει εκδώσει σειρά επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Διετέλεσε μέλος ή πρόεδρος επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και αξιολογητής προσωπικού πληροφορικής σε φορείς όπως: ΤΕΙ Αθήνας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Κοινωνία της Πληροφορίας.

Έχει διατελέσει μέλος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Διετέλεσε μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και της Εταιρείας Επιστημόνων Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ).