Στυλιανός Πρέκας

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Α: Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Υπολογισμού

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sprekas@uniwa.gr

Στυλιανός Πρέκας

Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ηλ. ταχυδρομείο: sprekas@uniwa.gr

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7037-6375

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stelios-prekas-46870a22/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qss-KKEAAAAJ&hl=en&oi=ao

Σύντομο βιογραφικό

Ο Στυλιανός Πρέκας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Συστήματα Επικοινωνίας Δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Brunel (στέγαση από ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Ηλεκτρονικής). Από τον Ιούλιο του 2019 εκπονεί την διδακτορική του διατριβή με θέμα «Algorithms and techniques for optimal virtual network embedding in a cloud computing environment» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Καρκαζή. Έχει εργαστεί για 10 χρόνια ως Μηχανικός Πληροφορικής και Δικτύων σε Έργα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και για 5 χρόνια ως Μηχανικός Πληροφορικής και Δικτύων στην ΕΡΤ ΑΕ. Από το 2020 εργάζεται ως Μηχανικός Πληροφορικής στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας. Έχει δημοσιεύσει σε 2 συνέδρια.

Άρθρα σε διεθνή συνέδρια:

S. Prekas, P. Karkazis, P. Trakadas, and V. Nikolakakis, “Comparisonof VNE heuristic solutions with similar objective functions,” inProc.of the 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (Athens, Greece,November 2020). ACM, November 2020, DOI: https://doi.org/10.1145/3437120.3437266

S. Prekas, P. Karkazis, and P. Trakadas, “Comparison of EmbeddingObjectives for Next Generation Networks,” inProc. of the FifteenthInternational Multi-Conference on Computing in the Global InformationTechnology (Porto, Portugal, October 2020). IARIA XPS Press, October 2020, pp. 7–12. [Online]. Available: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=iccgi202012010021