Γραμματή Πάντζιου

qode interactive strata

Ερευνητική Μονάδα Α: Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Υπολογισμού

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pantziou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385827 (fax: +30 210-5910975)

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/pantziou

Διεύθυνση Γραφείου

Κ16.115, Κτήριο Πληροφορικής

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1991.
  • Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1984.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Παράλληλος και κατανεμηνένος υπολογισμός, αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, κινητά ad-hoc και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διάχυτος και κινητός υπολογισμός, θέματα ασφάλειας σε υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Διδασκαλία:
  • Διακριτά Μαθηματικά
  • Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό
  • Τεχνολογία Πολυμέσων
  • Κατανεμημένα Συστήματα
Σύντομο Βιογραφικό:

Η Γραμματή Πάντζιου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξε Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Επίκουρος Καθηγήτρια Έρευνας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Dartmouth College, Hanover, Ν.Η., Η.Π.Α. και Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριδα, Η.Π.Α. και Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.). Έχει διατελέσει μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 11 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων και περισσότερα από 150 άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων, τον κατανεμημένο και παράλληλο υπολογισμό, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, τις εφαρμογές του διαδικτύου των αντικειμένων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνη ή κύρια ερευνήτρια σε 26 ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και από το National Science Foundation των Η.Π.Α. Διατελεί μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και επιτροπών προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων.

Βιογραφικό σε μορφή pdf