Γραμματή Πάντζιου

qode interactive strata
Ερευνητική Μονάδα Α: Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Υπολογισμού

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pantziou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385827 (fax: +30 210-5910975)

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/pantziou

Διεύθυνση Γραφείου

Κ16.115, Κτήριο Πληροφορικής

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1991.
  • Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1984.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Παράλληλος και κατανεμηνένος υπολογισμός, αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, κινητά ad-hoc και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διάχυτος και κινητός υπολογισμός, θέματα ασφάλειας σε υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Διδασκαλία:
  • Διακριτά Μαθηματικά
  • Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
  • Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό
  • Κατανεμημένα Συστήματα
  • Aσύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Σύντομο Βιογραφικό:

Η Γραμματή Πάντζιου διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1991). Είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (από 3/2018) και Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (από 9/2019). Διετέλεσε Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (3/2018 – 8/2019) και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (9/2018 – 8/2019). Ήταν Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (8/1998 – 2/2018) και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος (9/2003 – 8/2008). Υπήρξε Επίκουρος Καθηγήτρια Έρευνας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Dartmouth College στο Hanover, New Hampshire των Η.Π.Α. (8/1992 – 7/1994), Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριδα, στο Orlando των Η.Π.Α. (8/1994 – 8/1995) και Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) (9/1995– 7/1998). Διετέλεσε Αναπληρωματικό Μέλος (2/2003 – 8/2011) και Μέλος (8/2011 – 1/2013) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ερευνητική της δραστηριότητα είναι στις περιοχές των αλγορίθμων, του παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού, των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, καθώς και σε θέματα ασφάλειας υπολογιστικών περιβαλλόντων. Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 2 βιβλία, 9 κεφάλαια βιβλίων και περισσότερα από 160 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι συντάκτης (editor) 5 βιβλίων προσκεκλημένος συντάκτης (guest-editor) 12 περιοδικών (journal special issues), αρχισυντάκτης (editor-in-chief) του Section Board “Parallel and Distributed Algorithms” του περιοδικού Algorithms, MDPI και διατελεί μέλος των συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και επιτροπών προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων. Το ερευνητικό έργο διαθέτει περισσότερες από 4700 αναφορές (Google Scholar h-index: 32, i10-index: 75). Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνη ή κύρια ερευνήτρια σε 29 ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και το National Science Foundation των Η.Π.Α.

Βιογραφικό σε μορφή pdf